• 5 سال پیش

  • 21

  • 04:30
گفتگوی تیوال با امیرحسین گلشنی

گفتگوی تیوال با امیرحسین گلشنی

آوای تیوال
0
گفتگوی تیوال با امیرحسین گلشنی
  • 04:30

  • 21

  • 5 سال پیش

گفتگوی تیوال با امیرحسین گلشنی

آوای تیوال
0

توضیحات
گفتگوی تیوال با امیرحسین گلشنی / کارگردان. گفتگو کننده: نازنین موسوی درباره نمایش آقای اشمیت کیه؟

با صدای
امیرحسین گلشنی
نازنین موسوی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads