• 5 سال پیش

  • 15

  • 11:08
گزارش آوای تیوال از نقاشی تئاتر تیستوی سبزانگشتی

گزارش آوای تیوال از نقاشی تئاتر تیستوی سبزانگشتی

آوای تیوال
0
گزارش آوای تیوال از نقاشی تئاتر تیستوی سبزانگشتی
  • 11:08

  • 15

  • 5 سال پیش

گزارش آوای تیوال از نقاشی تئاتر تیستوی سبزانگشتی

آوای تیوال
0

توضیحات
گزارش آوای تیوال از نقاشی تئاتر تیستوی سبزانگشتی گفتگو با - پرستو فصیح / کارگردان - بهار مرادی / بازیگر - پرند محمدی / بازیگر - حسین کوهی / بازیگر - آریو راقب کیانی / بازیگر - الیار عظیمی / بازیگر گفتگو کننده: نازنین موسوی درباره نقاشی تئاتر تیستوی سبزانگشتی

با صدای
عوامل نقاشی تئاتر تیستوی سبزانگشتی
نازنین موسوی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads