• 6 سال پیش

  • 335

  • 20:34

مصاحبه با دکتر شهریار شفیعی با موضوع برند-بخش دوم

رادیو صدای بازاریابی
1
1
0

مصاحبه با دکتر شهریار شفیعی با موضوع برند-بخش دوم

رادیو صدای بازاریابی
  • 20:34

  • 335

  • 6 سال پیش

توضیحات
مصاحبه با دکتر شهریار شفیعی با موضوع برند-بخش دوم
سایت www.sedayebazaryabi.com و کانال parvizdargi@

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads