• 5 سال پیش

  • 114

  • 20:34
مصاحبه با دکتر شهریار شفیعی با موضوع برند-بخش دوم

مصاحبه با دکتر شهریار شفیعی با موضوع برند-بخش دوم

رادیو صدای بازاریابی
1
مصاحبه با دکتر شهریار شفیعی با موضوع برند-بخش دوم
  • 20:34

  • 114

  • 5 سال پیش

مصاحبه با دکتر شهریار شفیعی با موضوع برند-بخش دوم

رادیو صدای بازاریابی
1

توضیحات
مصاحبه با دکتر شهریار شفیعی با موضوع برند-بخش دوم
سایت www.sedayebazaryabi.com و کانال parvizdargi@

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads