• 6 سال پیش

  • 413

  • 22:56

مصاحبه با دکتر فرهاد بدیع مدیر مارکتینگ شیرین عسل با موضوع استراتژی پخش و توزیع-بخش اول

رادیو صدای بازاریابی
2
2
0

مصاحبه با دکتر فرهاد بدیع مدیر مارکتینگ شیرین عسل با موضوع استراتژی پخش و توزیع-بخش اول

رادیو صدای بازاریابی
  • 22:56

  • 413

  • 6 سال پیش

توضیحات
مصاحبه با دکتر فرهاد بدیع مدیر مارکتینگ شیرین عسل با موضوع استراتژی پخش و توزیع-بخش اول
سایتwww.sedayebazaryabi.com و کانال parvizdargi@

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads