• 6 سال پیش

  • 456

  • 13:46

مصاحبه با دکتر سید سعید میر واحدی با موضوع بازاریابی کارآفرینانه

رادیو صدای بازاریابی
2
2
0

مصاحبه با دکتر سید سعید میر واحدی با موضوع بازاریابی کارآفرینانه

رادیو صدای بازاریابی
  • 13:46

  • 456

  • 6 سال پیش

توضیحات
مصاحبه با دکتر سید سعید میر واحدی با موضوع بازاریابی کارآفرینانه
سایتwww.sedayebazaryabi.com و کانال parvizdargi@

shenoto-ads
shenoto-ads