• 5 سال پیش

  • 124

  • 15:03
مصاحبه با دکتر فرهاد بدیع با موضوع استراتژی پخش و توزیع-بخش دوم

مصاحبه با دکتر فرهاد بدیع با موضوع استراتژی پخش و توزیع-بخش دوم

رادیو صدای بازاریابی
1
مصاحبه با دکتر فرهاد بدیع با موضوع استراتژی پخش و توزیع-بخش دوم
  • 15:03

  • 124

  • 5 سال پیش

مصاحبه با دکتر فرهاد بدیع با موضوع استراتژی پخش و توزیع-بخش دوم

رادیو صدای بازاریابی
1

توضیحات
مصاحبه با دکتر فرهاد بدیع با موضوع استراتژی پخش و توزیع-بخش دوم
سایتwww.sedayebazaryabi.com و کانال parvizdargi@

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads