• 1 سال پیش

  • 279

  • 01:01:59

اپیزود چهاردهم- پرخاشگری و حرف نشنوی در کودکان- بخش پنجم (راهکارها)

رادیو والدگری- پادکست روانشناسی رشد کودک- نوجوان- فرزندپروری
0
توضیحات
در اپیزود قبل درمورد دو دسته راهکار و تکنیک برای پیش گیری و کاهش مشکلات رفتاری مثل پرخاشگری و حرف نشنوی در کودکان صحبت کردیم. در این اپیزود دو دسته راهکار دیگر را هم بررسی کردیم و در موردشان حرف زدیم. .

با صدای
آرش قنواتی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads