• 1 سال پیش

  • 254

  • 48:23

اپیزود سیزدهم - حرف نشنوی و پرخاشگری در کودکان - بخش چهارم (راهکارها)

رادیو والدگری- پادکست روانشناسی رشد کودک- نوجوان- فرزندپروری
0
0
0

اپیزود سیزدهم - حرف نشنوی و پرخاشگری در کودکان - بخش چهارم (راهکارها)

رادیو والدگری- پادکست روانشناسی رشد کودک- نوجوان- فرزندپروری
  • 48:23

  • 254

  • 1 سال پیش

توضیحات
در سه اپیزود قبلی از علت های ایجاد مشکلات رفتاری مثل حرف نشنوی و پرخاشگری در کودکان حرف زدیم. در این اپیزود درباره بخش اول راهکارها و تکنیک های پیشگری و کاهش این مشکلات صحبت کردیم. . . لینک مجموعه آموزشی پرورش اعتماد به نفس و عزت نفس در کودکان در مدرسه والدگری

shenoto-ads
shenoto-ads