• 8 ماه پیش

  • 36

  • 10:20
قحطی بزرگ

قحطی بزرگ

رادیو بانواز
3
قحطی بزرگ
3
0

قحطی بزرگ

رادیو بانواز
  • 10:20

  • 36

  • 8 ماه پیش

توضیحات
قحطی بزرگ نوشته محمد قلی مجد این داستانه بزرگترین کشتار در تاریخ معاصر ایران است

با صدای
mohammad
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads