• 1 سال پیش

  • 17

  • 07:11

عصر رادیو

رادیو بانواز
0
0
0

عصر رادیو

رادیو بانواز
  • 07:11

  • 17

  • 1 سال پیش

توضیحات
نسیم، می‌وزد تا با ملایمت روح انگیز خود، جان طبیعت را بیدار کند.. و اصحاب صدا، با رسالتی آگاهانه، روح انسان سازی را در طبیعت مخاطب، احیا می کنند . ظهور رادیو دروازه ای بود برای ورود به اقلیم های خاص و سفر با اصوات و امواج ، رادیو یک جعبه‌ی ساکن نیست یک جعبه‌ی پر از حرکت است آنان که این جعبه را به جبهه فرهنگ سازی تبدیل می کنند سربازان تعقل و شعورند.... عصر رادیو صداپیشه : آتنا آل طه و امیر عبدی زاده موسیقی متن : چشمان سیاه از ایوان ربروف موسیقی پایانی : دوتا چشم سیاه داری از عهدیه رادیو بانواز

با صدای
آتنا آل طه و امیر عبدی زاده
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads