• 9 ماه پیش

  • 116

  • 05:34
ناصر و جیران

ناصر و جیران

رادیو بانواز
2
ناصر و جیران
2
1

ناصر و جیران

رادیو بانواز
  • 05:34

  • 116

  • 9 ماه پیش

توضیحات
پادکست ناصر و جیران ماجرای آشنایی و ازدواج ناصرالدین شاه و سوگولی محبوبش جیران است

با صدای
آتنا آل طه و امیر عبدی زاده
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads