• 1 سال پیش

  • 147

  • 05:34

ناصر و جیران

رادیو بانواز
2
2
1

ناصر و جیران

رادیو بانواز
  • 05:34

  • 147

  • 1 سال پیش

توضیحات
پادکست ناصر و جیران ماجرای آشنایی و ازدواج ناصرالدین شاه و سوگولی محبوبش جیران است

با صدای
آتنا آل طه و امیر عبدی زاده
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads