• 1 سال پیش

  • 41

  • 24:42

اپیزود اول_ورکشاپ صدای برتر

رادیو بانواز
0
0
0

اپیزود اول_ورکشاپ صدای برتر

رادیو بانواز
  • 24:42

  • 41

  • 1 سال پیش

توضیحات
اپیزود اول_ورکشاپ صدای برتر مدرس : سرکار خانوم صبا محبوب 💡:مباحث _تفهیم گویندگی و دکلماتوری _مقابله با حس منفی داشتن از شنیدن صدای خود _تقویت صدا _مدیریت لهجه _بهداشت صوتی _کسب در آمد رادیو بانواز

با صدای
سرکار خانوم صبا محبوب
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads