• 2 سال پیش

  • 37

  • 16:52

مدریک‌تاکس- قسمت سی‌وسوم- محمد صراف؛ شکست‌های دراماتیک!

مدریک تاکس | Medrick Talks
0
0
0

مدریک‌تاکس- قسمت سی‌وسوم- محمد صراف؛ شکست‌های دراماتیک!

مدریک تاکس | Medrick Talks
  • 16:52

  • 37

  • 2 سال پیش

توضیحات
موفقیت و شکست مثل همۀ دوگانه‌های زندگی، دو روی یک سکه‌اند. اما چه می‌شود که اغلب، روی موفقیت، دیده می‌شود و کسی ازآن طرفِ ماجرا و چه‌بسا جذابیت‌های دراماتیک‌اش کم‌تر چیزی می‌گوید!؟ هر موفقیتی، گویی «سایه‌»‌ای از شکست، همراه و همزادِ خود دارد. شکست‌ها البته انگار همیشه محکوم‌اند به تبعید به همان بخشی از وجودمان که تاریک و پنهان است، تا بیان نشوند و به چشم نیایند، بلکه کم‌تر آزارمان دهند. اما می‌شود تحویل‌شان گرفت، بغل‌شان کرد، حتی برایشان عزاداری کرد و بعدتر برای دیگران تعریف‌شان کرد تا جان بگیرند، روشن شوند و مثل واقعیت زندگی، حی و حاضر جلوی چشمان ما باشند. چگونه!؟ در قسمت سی‌وسومِ مدریک‌تاکس، محمد صراف، مستندساز و بنیان‌گذار «فیلم‌نت»، با تکیه بر تجربۀ زیسته‌اش روایتی متفاوت از داستان‌های کم‌تر شنیده‌شدۀ شکست در زندگی دارد و راهی می‌گشاید برای پذیرش طعم تلخ شکست و فراتر رفتن از آن، به‌کمکِ جذابیت‌های شیرین و دراماتیک‌اش!

با صدای
حمید میرهادی- محمد صراف

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads