• 2 سال پیش

  • 42

  • 23:07

مدریک‌تاکس- قسمت بیست‌وهشتم- امیرحسین فرزانه؛ استارت‌آپ؛ از ایده تا اجرا

مدریک تاکس | Medrick Talks
0
0
0

مدریک‌تاکس- قسمت بیست‌وهشتم- امیرحسین فرزانه؛ استارت‌آپ؛ از ایده تا اجرا

مدریک تاکس | Medrick Talks
  • 23:07

  • 42

  • 2 سال پیش

توضیحات
این‌سال‌ها همه‌جا از استارت‌آپ، زیاد شنیده‌ایم و خوانده‌ایم، اما شاید کم‌تر فرصتِ یک دور، مرورِ سریع و دوباره‌اش را پیدا کرده‌ایم. فارغ از خوب‌وبد و راست‌ودروغ‌اش، بالاخره هر کاری، مسیر و اصولی دارد. این‌روزها همه به فکرِ راه‌انداختنِ یک استارت‌آپ هستند، شما چطور!؟ خیلی زود تبِ تندِ استارت‌آپ، همۀ دنیا و ازجمله کشور خودمان را فراگرفت؛ پیشرفت تکنولوژی و رفتن به سمت نوآوری در کسب‌وکار، خیلی‌ها را درگیرِ این شیوه و سبک جدید از بیزنس کرد. ایده و تیم و سرمایه‌گذار و شتاب‌دهنده، بیش‌ترین واژه‌هایی بودند که در همین رابطه، مطرح می‌شدند. عده‌ای، رؤیاپردازی کردند و عده‌ای دیگر، «واقعاً »مشغولِ کار شدند. عده‌ای، چسبیدند به اداواطوارها، و عدۀ دیگر، به اصل و روحِ قضیه پرداختند. اما مسئله به همین‌جا ختم نمی‌شود؛ هیچ‌چیز به‌اندازۀ «تجربۀ زیسته»، شاید روشنگرِ واقعیِ این فضا نباشد. امیرحسین فرزانه، ورزشکار و و بنیان‌گذارِ مدرسۀ کسب‌وکارِ کارابیز، از جنسِ همین تجربۀ آزموده و راهِ رفته است و قسمتِ هشتم از فصلِ سومِ مدریک‌تاکس، روایتی جذاب و آموختنی و البته کاربردی از «استارت‌آپ؛ از ایده تا اجرا»ست؛ او در آستانۀ رونمایی از محصولِ یک استارت‌آپِ تازه، مهمانِ مدریک‌تاکس بود و در آن از یک تجربۀ دوساله گفت. قدم گذاشتن در هر راه و پیمودنِ هر مسیری، به شناخت و کسبِ مهارت‌های لازم نیاز دارد، و حوزۀ پرخطر و البته جذابی مثل استارت‌آپ، بیش‌تر از هر چیز، به این پیش‌نیازها وابسته است. مدریک‌تاکسِ 28، روایتی از همین راهِ رفته و تجربۀ ازسرگذرانده است که فارغ از نتیجه، راهنمایی مهارتی باشد برای رهپویانِ جدیدتر. با هم بشنویم...

با صدای
حمید میرهادی- امیرحسین فرزانه

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads