• 2 سال پیش

  • 12

  • 14:16

مدریک‌تاکس- قسمت بیستم- مهدیه علی‌یاری؛ رؤیاها چگونه اتفاق می‌افتند!؟

مدریک تاکس | Medrick Talks
0
0
0

مدریک‌تاکس- قسمت بیستم- مهدیه علی‌یاری؛ رؤیاها چگونه اتفاق می‌افتند!؟

مدریک تاکس | Medrick Talks
  • 14:16

  • 12

  • 2 سال پیش

توضیحات
مهدیه علی‌یاری، اسکرام‌مستر استودیو بازی‌سازی مدریک، در قسمت دهم از فصل دوم مدریک‌تاکس، به مسألۀ رؤیا و آرزو، و چگونگی تحقق و به واقعیت‌پیوستن آن در قالب هدف می‌پردازد؛ این‌که چگونه و از چه مسیری می‌توان به هدف‌گذاری دقیق و هوشمند و اثرگذاری دست یافت تا از رؤیاپردازیِ صرف به نتایجی ملموس و مشخص و کاربردی رسید. کجا و چگونه می‌شود رؤیاپردازی را به یک مسیر هدف‌گذاریِ بابرنامه و مشخص تبدیل کرد؟ از طرفی رؤیاها، انرژی و شور خوبی برای ادامه‌دادن به ما می‌دهند و از طرف دیگر، آن‌قدر زمینی و عینی نیستند که مجموعه‌ای از اهدافِ دردسترس و روشن را برای ما بسازند. چاره‌ای هم نیست! ما هم به رؤیا نیاز داریم و غوطه‌خوردن در خیال‌ها و آرزوهایمان، و هم به هدف و زمینِ سفت و محکمی برای زندگی در متن واقعیت. وسوسه‌های رشد و پیشرفت رهایمان نمی‌کنند، اما از آن‌طرف چراغ‌هایی روشن، انگار مسیر پیشِ رو را از مه‌آلودگی در می‌آورند. هدف‌گذاری هوشمند و منبسط، ابزارهای برای رهایی از این سرگشتگی هستند که در این قسمت، به سراغ آن‌ها رفته‌ایم. مسئله این است: «رؤیاها، چگونه اتفاق می‌افتند!؟» با ما در آخرین قسمت از فصل دومِ مدریک‌تاکس همراه باشید...

با صدای
حمید میرهادی- مهدیه علی‌یاری

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads