• 2 سال پیش

  • 36

  • 26:45

مدریک‌تاکس- قسمت بیست‌وسوم- محمدمهدی باقری؛ زبان و کسب‌وکار

مدریک تاکس | Medrick Talks
0
0
0

مدریک‌تاکس- قسمت بیست‌وسوم- محمدمهدی باقری؛ زبان و کسب‌وکار

مدریک تاکس | Medrick Talks
  • 26:45

  • 36

  • 2 سال پیش

توضیحات
محمدمهدی باقری، ویراستار و هم‌پایه‌گذارِ مؤسسۀ «ویراستاران» در قسمتِ سومِ فصلِ سومِ مدریک‌تاکس با موضوعِ «مهارت‌های گیکی»، برای ما از رابطۀ دوسویۀ زبان و کسب‌وکار خواهد گفت؛ رابطه‌ای که احتمالاً کم‌تر دربارۀ آن شنیده یا خوانده‌اید؛ رابطه‌ای که نتیجۀ عملیِ آن، رسیدن به نوعی راهبرد زبانی درکنارِ مهارت‌های پرورش زبان در زندگی روزمره و کسب‌وکار است. شما وقتی به ویراستاری فکر می‌کنید، یاد چه می‌افتید؟ حرفه و شغلی در ارتباط با زبان و ادبیات و درست‌نویسی، یا بخشی مهم در فعالیت حرفه‌ایِ تولید و نشرِ کتاب؟ ویراستارها در ذهن شما چگونه تداعی می‌شوند؟ جماعتی «فرهنگی» و قلم‌به‌دست و احتمالاً ساکت و مظلوم، یا آدم‌های حساس و ایرادگیر و اصطلاحاً ملانقطی که بی‌خود به هر کلمه و حرفی گیر می‌دهند و مو را از ماست بیرون می‌کشند؟ اصلاً همۀ این‌ها به کنار، چقدر به مسئلۀ «زبان» در زندگی روزمره‌تان فکر کرده‌اید؟ چقدر دانش زبانی دارید و به واژه‌ها و استفاده از آن‌ها توجه می‌کنید؟ فکر می‌کنید همۀ این‌ها چطور با مسئله و حوزۀ «کسب‌وکار» جمع می‌شود؟ سازمان و برند و تجارت و مدیریت، با مقولۀ زبان و ویراستاری چه نسبتی دارد؟ محمدمهدی باقری، ویراستارِ جوان و خوش‌فکری است که خاستگاه علوم انسانی دارد و با دغدغه‌های زبانی‌اش در حوزه‌های مختلف، به‌خصوص در پیوند با کسب‌وکارهای امروزی، به راه‌هایی نو در برقراری یک گفت‌وگوی بزرگ در این زمینه رسیده است.

با صدای
حمید میرهادی- محمدمهدی باقری

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads