• 2 سال پیش

  • 45

  • 18:04

مدریک‌تاکس- قسمت بیست‌وچهارم- محمود مقدسی؛ قصۀ صداها

مدریک تاکس | Medrick Talks
2
2
0

مدریک‌تاکس- قسمت بیست‌وچهارم- محمود مقدسی؛ قصۀ صداها

مدریک تاکس | Medrick Talks
  • 18:04

  • 45

  • 2 سال پیش

توضیحات
دکتر محمود مقدسی، روان‌شناس و پژوهشگر و مترجمِ فلسفه در قسمتِ چهارمِ فصلِ سومِ مدریک‌تاکس با موضوعِ «مهارت‌های گیکی»، برای ما از قصه‌ای عجیب و «پُر سکوت» خواهد گفت؛ این، قصۀ صداهاست، صداهایی درهم‌پیچ که تنها در سکوتی درونی و با مهارتِ گوش‌سپردن به اصلِ صدا، قابل تشخیص و فهمیدن است. اما واقعاً صداها در زندگیِ ما از چه می‌گویند!؟ قصۀ صداها از کجا شروع شد؟ صداهای برهم‌زنندۀ سکوت و خاموشی، آن همهمه و آن واگویه‌ها و فریادهای نهان و ساکت. در هم می‌پیچند و ذهن را خانه‌ای امن برای زیستِ خود انتخاب می‌کنند. ترس‌ها و اضطراب‌ها یا شوق‌ها و اشتیاق‌ها؟ صدای خوف‌آورِ مراقبین یا نوای آرامش‌بخشِ مادر و معشوق؟ رفتن‌ها و گذشتن‌ها یا ماندن‌ها و طلسم‌شدن‌ها؟ کدام، پیروزِ میدان است؟ و کدام، واقعی است؟ کدام، دستِ بالا را دارد؟ و کدام، آن صدای ناب و رهایی‌بخشِ «خود» است؟ این میان، خواسته‌ها جولان می‌دهند یا مراقبان یا خود یا واقعیت یا حتی آن زمزمۀ دوست، یار وچه‌بسا روان‌کاو؟ در قسمتِ بیست‌وچهارمِ مدریک‌تاکس، روایتی جذاب از این قصۀ بی‌پایان و مهارتِ رودررویی با آن داریم...

با صدای
حمید میرهادی- محمود مقدسی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads