• 1 سال پیش

  • 103

  • 37:13

ثروت واقعی یک مدیر بورسی

کیان دیجیتال
0
0
0

ثروت واقعی یک مدیر بورسی

کیان دیجیتال
  • 37:13

  • 103

  • 1 سال پیش

توضیحات
در خارج از کشور استفاده از سایت‌هایی همچون شرکت مدیریت فناوری بورس تهران امری رایگان نیست و با توجه سطح اطلاعات درخواستی هزینه‌ای که متقضی می‌بایست پرداخت کند، متفاوت است. سمت و جایگاه روابط عمومی سازمان بورس برای زمانی است که شرایط نرمال است و وظیفه آن برگزاری نمایشگاه و شو روم است. اما کاری که وی به گفته خود انجام داد، این بود که پل ارتباطی با فعالان بازار را فعال کنیم. حتی وی این نکته را بیان کرد که هیچ تجربه و سابقه‌ای در این زمینه نداشته است. به عقیده وی بزرگترین دلیل شرایط بحرانی بورس در سال گذشته ورود بی‌رویه سیاسیون و دخالت‌هایشان در بازار سهام بود. وی این نکته را بیان کرد که هر کس را باید با خودش مقایسه کرد و این درست نیست که ببینیم فردی از ما ثروتمندتر است و خود را با آن فرد مقایسه کنیم و ثروت واقعی درون ذهن ما است. غم‌انگیزترین تجربه کاری وی در شرکتی رخ داد که بدون هیچگونه اشتباهی از مدیریت یک شرکت کنار گذاشته شد و به عقیده وی عملکرد مناسبی در دوران مدیریت این شرکت داشته است. به موجب این اتفاق مدتی وی از این موضوع غمگین بوده است.

با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads