• 2 سال پیش

  • 71

  • 40:02

راز ناگفته نیم قرن تورم در اقتصاد ایران - بخش سوم

کیان دیجیتال
0
0
0

راز ناگفته نیم قرن تورم در اقتصاد ایران - بخش سوم

کیان دیجیتال
  • 40:02

  • 71

  • 2 سال پیش

توضیحات
در دو بخش ابتدایی گفت‌وگو با دکتر احمد عزیزی، معاون اسبق بانک مرکزی و مدیر عامل پیشین ملی بانک PLC لندن درباره شکل‌گیری نظام بانکی در ایران و عقب‌افتادگی‌های آن نسبت به جهان بحث کردیم. همچنین چرخش‌های ساختاری در نگاه به بانکداری در دهه ۵۰ ارزیابی شد. در نهایت به سه تغییر شتاب‌زده و نفوذ نگاه چپ هم‌زمان با انقلاب اسلامی پرداختیم. در قسمت جدید میراث سده اما دو مساله مهم بررسی می‌شوند؛ خاستگاه نظام چندنرخی ارز بلافاصله با شروع جنگ چه بود و چرا با وجود پایان جنگ، همچنان مانند زخمی مزمن در اقتصاد ایران رخنه کرده است؟ بحث دوم نیز به نفوذ فساد در نظام بانکی کشور در نیمه دهه ۸۰ و ماجرای ورشکستگی پنهان بانک‌های کشور اختصاص یافته است.

با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads