• 1 سال پیش

  • 93

  • 29:26

سندروم "یه کاری بکن" در بورس

کیان دیجیتال
0
0
0

سندروم "یه کاری بکن" در بورس

کیان دیجیتال
  • 29:26

  • 93

  • 1 سال پیش

توضیحات
در این قسمت به بررسی سوگیری اقدام، همراهِ مهدی ساسانی، کارشناس بازار سرمایه پرداختیم و راهکارهایی که می‌توان با استفاده از آنها از بروز این سوگیری جلوگیری کرد، ارائه دادیم. خیلی زمان‌ها ما اقدامی را بدون درنظر گرفتن پیامدها و نتیجه آن انجام می‌دهیم. این عمل ما که بدون درنظر گرفتن شواهد انجام می‌شود به سوگیری اقدام منتج می‌شود.

با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads