• 1 سال پیش

  • 313

  • 43:32

بررسی بیوشیمیایی ذهن آگاهی: گفتگو با آقای آرین اکبری | اپیزود هفتم - فصل دوم

braincast | رسانه علوم شناختی
1
1
0

بررسی بیوشیمیایی ذهن آگاهی: گفتگو با آقای آرین اکبری | اپیزود هفتم - فصل دوم

braincast | رسانه علوم شناختی
  • 43:32

  • 313

  • 1 سال پیش

توضیحات
کلمه "ژن" در چند سال اخیر در میان گروه‌های مختلف مردم به قدری رایج شده، که در گفتگوهای روزمره به عنوان یک واژه غیرتخصصی استفاده می‌شود! بعضا به عنوان ذات یا سرشت از "ژنتیک" یاد می‌کنند. یا زمانی که می‌خواهند از یک تاثیر عمیق صحبت کنند از استعاره‌هایی همچون "تغییر ژنتیکی" استفاده می‌کنند! فارغ از آن‌که به عنوان یک رسانه ترویج علم در تلاش هستیم که در ساحت علم و فناوری از واژگان دقیق و درست استفاده شود؛ اما به طور کلی خرسندیم که توجه به سطوح زیستی و مولکولی تا به این حد میان مردم گسترش پیدا کرده است. شاید جالب باشد بدانید پژوهش‌های بسیاری درباره تاثیر ذهن آگاهی بر سطوح اپی‌ژنتیکی و بیوشیمیایی وجود دارند که نتایج قابل توجهی را بیان می‌کنند! در این گفتگو تلاش می‌کنیم با حضور دکتر آرین اکبری درباره این پژوهش‌ها صحبت کنیم.

با صدای
دکتر آرین اکبری
پویا پاک نژاد

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads