• 2 سال پیش

  • 218

  • 01:32:06

تقلایی برای تعریف مایندفولنس | اپیزود دوم فصل دوم - گفتگو با پیمان رضایی مرام

braincast | رسانه علوم شناختی
0
0
0

تقلایی برای تعریف مایندفولنس | اپیزود دوم فصل دوم - گفتگو با پیمان رضایی مرام

braincast | رسانه علوم شناختی
  • 01:32:06

  • 218

  • 2 سال پیش

توضیحات
با شروع فصل دوم و اختصاص این فصل به موضوع ذهن آگاهی (مایندفولنس) پرسش‌های متعددی حول تعریف مایندفولنس از مخاطبان رسانه braincast دریافت کرده‌ایم. از نقدهای روش‌شناسانه تا پرسش‌های پدیدارشناسانه ما را بر آن داشت تا گفتگویی داشته باشیم در راستای تقلایی برای تعریف ذهن آگاهی! این گفتگو با جناب آقای پیمان رضایی مرام پژوهشگر علوم رفتاری بافت‌گرا انجام شده است.

با صدای
پیمان رضایی مرام
پویا پاک نژاد

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads