• 2 سال پیش

  • 135

  • 48:27

اپیزود چهل و هشتم: نوروتروما

braincast | رسانه علوم شناختی
0
0
0

اپیزود چهل و هشتم: نوروتروما

braincast | رسانه علوم شناختی
  • 48:27

  • 135

  • 2 سال پیش

توضیحات
بیایید سلول‌های کوچک خاکستری را به‌کار بگیریم! سلول‌های مغزی تخریب‌شده در جریان بیماری ام‌اس، آلزایمر، مصرف مواد، مسمومیت، سکته یا ضربه‌ی مغزی ممکن است دیگر ساخته نشوند، اما این پایان راه نیست. مغز، این عضو شگفتی‌آفرین و انعطاف‌پذیر بدن می‌تواند با ایجاد راه‌های عصبی جدید، عملکرد ازدست‌رفته‌ی خود را بازیابد. برنامه‌های بازتوانی شناختی با کمک به مغز در شناسایی و شکل دادن راه‌های عصبی جایگزین، اثرات سوء آسیب مغزی را تا حد زیادی رفع می‌کنند. متن بالا بخشی از معرفی کتاب کار و تمرین توانبخشی مغزی در وب سایت انتشارات مهرسا است. پس از بررسی کتاب مذکور بر آن شدیم تا گفتگویی با مترجم کتاب پیرامون آسیب‌های عصبی، ضربه مغزی و به دنبال آن توانبخشی شناختی ترتیب دهیم. این کتاب ترجمه The Brain Injury Workbook: Exercises for Cognitive Rehabilitation است که انحصار چاپ و نشر این اثر به زبان فارسی به انتشارات مهرسا تعلق دارد. ترجمه این کتاب توسط دکتر مهدی شریف الحسینی عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران صورت گرفته است. اپیزود چهل و هشتم braincast به گفتگو پیرامون موضوع نوروتروما، ابعاد شناختی ضربه مغزی و توانبخشی عصبی - شناختی ترومای عصبی اختصاص دارد.

با صدای
دکتر مهدی شریف الحسینی
پویا پاک نژاد

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads