• 2 سال پیش

  • 100

  • 01:06:50

اپیزود چهل و سوم: نوروبرندینگ

braincast | رسانه علوم شناختی
0
0
0

اپیزود چهل و سوم: نوروبرندینگ

braincast | رسانه علوم شناختی
  • 01:06:50

  • 100

  • 2 سال پیش

توضیحات
فارغ از آن‌که کشف دنیای شگفت انگیز مغز چه کاربردهایی در توسعه حوزه کسب و کار می‌تواند داشته باشد؛ و تا چه میزان این کاربردها ممکن است برای ما اغراق شده روایت شوند؛ ابتدا در این گفتگو تلاش می‌کنیم درباره تعاریف اولیه مفهوم برند کاوش کنیم و در ادامه راوی تقلای یک تیم چند ملیتی با راهبری کنشگر و پژوهشگری ایرانی هستیم. روایتی از کوشش‌های میان رشته‌ای دانش مغز و مدیریت کسب و کار تیم دلتالب محور گفتگوی این اپیزود از برنامه braincast است.

با صدای
دکتر امید عسگری
پویا پاک نژاد

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads