• 3 سال پیش

  • 133

  • 01:06:39

اپیزود سی و هشتم: مدلسازی شناختی

braincast | رسانه علوم شناختی
1
1
0

اپیزود سی و هشتم: مدلسازی شناختی

braincast | رسانه علوم شناختی
  • 01:06:39

  • 133

  • 3 سال پیش

توضیحات
معرفی علوم شناختی همواره با شکل‌گیری هوش مصنوعی و توسعه علوم کامپیوتر همراه بوده است. رویکردهای محاسباتی در سطح نظری و توانمندی‌های رایانشی در سطح عملیاتی، افزایش روز افزون توجه دانشمندان به مدلسازی شناختی را همراه داشته است. سرآغاز گفتگو با دکتر عبدالحسین وهابی عضو هیئت علمی دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران با طرح این پرسش همراه است که مدل کردن شناخت به چه معناست و چگونه انجام می‌شود؟ در ادامه گفتگو تلاش می‌کنیم ارزش افزوده مدلسازی شناختی در میان قطعات پازل علوم شناختی را واکاوی کنیم و ارتباطات مدل‌ها و شکل گیری نظریه‌های شناختی را بررسی کنیم. در پایان گفتگو درباره حیطه تخصصی دکتر وهابی -مدلسازی تصمیم گیری- بحث را گسترش می‌دهیم و پیرامون نسبت شناخت، رفتار و تصمیم کاوش می‌کنیم.

با صدای
دکتر عبدالحسین وهابی
پویا پاک‌نژاد

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads