• 3 سال پیش

  • 139

  • 41:46

اپیزود چهل و یکم: انسان شناسی برای مردم - بخش نخست

braincast | رسانه علوم شناختی
0
0
0

اپیزود چهل و یکم: انسان شناسی برای مردم - بخش نخست

braincast | رسانه علوم شناختی
  • 41:46

  • 139

  • 3 سال پیش

توضیحات
دموکراتیک کردن علم به این معنا که دانش از انحصار دانشمندان و به نوعی حاکمان خارج شود راهبردی است که مروجان علم سال‌هاست با هدف بهبود کیفیت زندگی عموم مردم در نظر دارند. به نظر می‌رسد دانشمندان انسان شناسی نیز در چند سال اخیر در تقلای قرار نهادن یافته‌های انسان‌شناسی و از آن مهمتر نگرش انسان‌شناسانه در سطح گسترده‌تری هستند و بر این باورند آگاهی بخشی در سطح گسترده می‌تواند دانش را در خدمت خیر عمومی قرار دهد و از انحصار قدرت حاکمان و ثروت بازار تا حدی خارج کند. از آنجا که انسان شناسی نیز از جمله قطعات پازلی است که تصویر نهایی علوم شناختی را می‌سازند بر آن شدیم تا به عنوان رسانه تخصصی علوم شناختی و مغز درباره حوزه‌ای که در دنیا تحت عنوان Public Anthropology در حال گسترش است کاوش کنیم. این گفتگو با دکتر حسین مدنی (دکتری انسان شناسی) بهانه‌ای است تا در خلال معاشرت ارزشمند با ایشان، تجربیاتشان پیرامون برگزاری دوره‌های آموزشی "انسان شناسی برای مردم" را مورد بررسی قرار دهیم. این گفتگو در قالب دو اپیزود منتشر می‌شود: اپیزود حاضر به عنوان بخش نخست گفتگو با محوریت بررسی ماهیت انسان شناسی و اهمیت Public Anthropology تقدیم می گردد و بخش دوم گفتگو در قالب اپیزود چهل و دوم هفته آینده منتشر خواهد شد.

با صدای
دکتر حسین مدنی
پویا پاک نژاد

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads