• 2 سال پیش

  • 78

  • 50:22

اپیزود چهل و ششم: سیر تحول علوم شناختی در ایران

braincast | رسانه علوم شناختی
0
0
0

اپیزود چهل و ششم: سیر تحول علوم شناختی در ایران

braincast | رسانه علوم شناختی
  • 50:22

  • 78

  • 2 سال پیش

توضیحات
پس از چهل و پنج اپیزود تقلای معرفی قطعات مختلف پازل علوم شناختی، کاوش در یافته‌ها و بیان کاربردهای این حوزه، جریانی حول یک پرسش کلیدی شکل گرفت: - علوم شناختی در ایران چگونه متولد شد؟ به نظر می رسد نخستین جوانه‌های شکل‌گیری دانشِ دانشگاهیِ تجربیِ هم راستا با روانشناسی شناختی امروز، در سال 1317 با انتشار کتاب "روانشناسی عملی و تجارب روانشناسی در آزمایشگاه" تالیف دکتر محمدباقر هوشیار شکل گرفته است. این گفتگو فرصتی برای کاوش درباره بررسی سیر تحول علوم شناختی در ایران است؛ بخش نخست معاشرتی لذت‌بخش و سرشار یادگیری در کنار دکتر حمیدرضا پوراعتماد. * پی‌نوشت: این گفتگو در زمستان 1399 ضبط شده است.

با صدای
دکتر حمیدرضا پوراعتماد
پویا پاک نژاد

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads