• 2 سال پیش

  • 0

  • 49:31

مایندفولنس و روانشناسی ورزش: گفتگو با دکتر واعظ موسوی | اپیزود پنجم - فصل دوم

braincast | رسانه علوم شناختی
0
0
0

مایندفولنس و روانشناسی ورزش: گفتگو با دکتر واعظ موسوی | اپیزود پنجم - فصل دوم

braincast | رسانه علوم شناختی
  • 49:31

  • 0

  • 2 سال پیش

توضیحات
مایندفولنس (ذهن آگاهی) به عنوان فرآیندی که توجه را به تجربیات زمان حال معطوف می‌کند، بر اساس شواهد پژوهشی می‌تواند در توسعه و پایش بسیاری از ابعاد عصبی-شناختی ما موثر باشد. درباره تاثیر تمرین‌های ذهن آگاهی بر مغز در اپیزود نخست گفتگو کرده‌ایم. همچنین در سومین اپیزود از فصل دوم نیز درباره تمرین‌های مایندفولنس و نقش آن در توسعه سرمایه انسانی سازمان‌ها گفتگویی متفاوت داشتیم. همینطور کاربرد این تمرین‌ها در درمان، پزشکی و توانبخشی شناختی را در چهارمین اپیزود از همین فصل بررسی کرده‌ایم. در ادامه این روند فصل تصمیم گرفته‌ایم سراغ دنیای ورزش و تربیت بدنی برویم. کاوش درباره نسبت روانشناسی ورزش و ذهن آگاهی بهانه گفتگو با جناب آقای دکتر سید محمد کاظم واعظ موسوی شد. ایشان رئیس کميسيون روانشناسی کمیته ملی المپیک و رئیس کمیسیون ورزش سازمان نظام روانشناسی هستند. دکتر واعظ موسوی به عنوان یکی از افراد کلیدی در شکل گیری حوزه روانشناسی ورزش در ایران و نقش بنیان‌گذاری‌شان در شکل گیری این رشته به نکات بسیار ظریف، جذاب و مهمی درباره مایندفولنس و ابعاد روانشناسانه ورزش اشاره می‌کنند.

با صدای
دکتر واعظ موسوی
پویا پاک نژاد

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads