• 10 ماه پیش

  • 41

  • 58:29
Cardiometabolic Grand Round (3)

Cardiometabolic Grand Round (3)

Daily cardiology
0
Cardiometabolic Grand Round (3)
  • 58:29

  • 41

  • 10 ماه پیش

Cardiometabolic Grand Round (3)

Daily cardiology
0

توضیحات
A brief talk on DM medication challenges in patients with CVD

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads