• 1 سال پیش

  • 44

  • 12:58
2nd Case: Cancer associated VTE

2nd Case: Cancer associated VTE

Daily cardiology
0
2nd Case: Cancer associated VTE
0
0

2nd Case: Cancer associated VTE

Daily cardiology
  • 12:58

  • 44

  • 1 سال پیش

توضیحات
Anticoagulation of choice in patients with cancer, the importance of DDI

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads