• 2 سال پیش

  • 124

  • 55:23

Cardiometabolic Grand Round (2)

Daily cardiology
0
0
0

Cardiometabolic Grand Round (2)

Daily cardiology
  • 55:23

  • 124

  • 2 سال پیش

توضیحات
A brief talk on DM medication challenges in patients with CVD

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads