• 2 سال پیش

  • 31

  • 17:11

مدریک‌تاکس- قسمت بیست‌وششم- احسان رضایی؛ ذهنِ قصه‌پردازِ ما

مدریک تاکس | Medrick Talks
0
توضیحات
از سندرومِ شرلوک‌هلمز، چیزی شنیدید؟ دکتر احسان رضایی، روزنامه‌نگار، پژوهشگر، نویسنده و منتقد در قسمتِ ششم از فصلِ سومِ «مدریک‌تاکس»، برای ما از یک قابلیتِ مهم و پیچیدۀ ذهنِ انسان صحبت خواهد کرد؛ آن‌چه همه به‌شکلی با آن در زندگی روزمرۀ خود روبه‌رو هستیم؛ «قصه‌‌پردازی». اما این ذهنِ همیشه قصه‌پردازِ ما، چه فوایدی دارد و در چه مواردی ممکن است گرفتاری ایجاد کند و حتی گمراه‌کننده شود؟ چگونه و با چه مهارتی می‌توان آن را مدیریت کرد؟ ذهنِ ما یا قصه‌ای دارد یا قصه‌ای می‌سازد! این، همۀ ماجراست؛ اما نه، داستان به همین‌جا ختم نمی‌شود. هزار حرفِ ناگفته در کشفِ معمای این ذهنِ قصه‌پرداز باقی‌ست! ما همیشه و در هر حال، به‌نوعی در حالِ قصه‌ساختن‌ایم و با همین قصه‌هاست که جهان را می‌فهمیم و با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنیم. اما این قضیه، زمانی جالب‌تر می‌شود که بدانیم، قصه‌ها دقیقاً از کجای مغز و ذهنِ ما می‌آیند و این فرآیندِ مدام و پیوسته، کجا و چگونه به خطا می‌رود؟ منطق یا فرمول، و شهود در این میان چه کاره‌اند؟ دانشمندان بزرگ با مطالعات و پژوهش‌هایشان به چه نتایجی رسیده‌اند؟ قسمتِ بیست‌وششمِ مدریک‌تاکس را بشنویم...

با صدای
حمید میرهادی- احسان رضایی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads