• 2 سال پیش

  • 11

  • 19:34

مدریک‌تاکس- قسمت نوزدهم- سیدمهدی سادات‌رسول؛ نوآوری در سرمایه‌گذاری و خلق ارزش

مدریک تاکس | Medrick Talks
0
0
0

مدریک‌تاکس- قسمت نوزدهم- سیدمهدی سادات‌رسول؛ نوآوری در سرمایه‌گذاری و خلق ارزش

مدریک تاکس | Medrick Talks
  • 19:34

  • 11

  • 2 سال پیش

توضیحات
سیدمهدی سادات‌رسول، مدیرعامل صندوق توسعۀ صادرات و فناوری شریف، در قسمتِ نهم از فصلِ دومِ مدریک‌تاکس از نوآوری و سرمایه‌گذاری نوآورانه سخن خواهد گفت؛ از شخصیت‌هایی ویژه در دنیای سرمایه‌گذاری و کارآفرینی، با سبک زندگی‌ای خاص، که درکنارِ سودآوری‌های رایج، به «خلق ارزش» و «رشد» هم نگاهی مخصوص دارند. اما واقعاً چگونه می‌شود ارزش‌های جدید در جامعه و به‌واسطۀ کسب‌وکارهای خلاق، ایجاد کرد؟ راه برون‌رفت از نگاه‌های سنتیِ سرمایه‌گذاری و رسیدن به پویایی و هوشمندیِ سرمایه در فضای استارت‌آپی چیست؟ چگونه می‌شود به «خوشحالیِ زایدالوصف» در کارهای تیمی و کسب‌وکارهای مبتنی بر تکنولوژی‌های نوین دست یافت؟ چگونه می‌شود هم‌زمان به جامعه خیر و خدمت رساند و در عین حال به رشد و توسعۀ سازمانی و کسب‌وکاری هم رسید؟ در این قسمت، از نقش ویژۀ سرمایه‌گذاران میانی و جسور و سبک زندگیِ خاصِ آنان در این میان سخن می‌گوییم. اگر کنارِ دغدغه‌های رایجِ کسب منافعِ فردی، سودای نوآوری، ارزش‌آفرینی، پویایی و رشد را در مقیاسی اجتماعی در سر دارید، این سخنرانی مهم و مؤثر را از دست ندهید.

با صدای
حمید میرهادی- سیدمهدی سادات‌رسول

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads