• 2 سال پیش

  • 97.9K

  • 38:45
توضیحات
اگر زندگی سفره‌ای باشد که بر آن طعم‌های متنوعی را تجربه می‌کنیم، شاید این روزها سهم طعم غم و خشم در سفره زندگی ما بیش از دیگر طعم‌هاست. به تناسب این احوال، از شما دعوت می‌کنم به شنیدن یک قصه ... یک داستان ِواقعی. تسلی، آگاهی است و آگاهی تسلی. تسلی‌بخش همدیگر باشیم نقد و نظر و دیدگاه شما در سایت انسانک ماندگار خواهد شد. اینجا بفرمایید: www.ensanak.com و موسیقی‌های استفاده شده در اپیزود تدریجا در کانال تلگرام تقدیم می‌شود: T.me/ensanak

shenoto-ads
shenoto-ads