• 1 سال پیش

  • 73

  • 15:02

شکرانه, برنامه شانزدهم رادیو پنج دری

رادیو پنج دری
4
4
0

شکرانه, برنامه شانزدهم رادیو پنج دری

رادیو پنج دری
  • 15:02

  • 73

  • 1 سال پیش

توضیحات
*شانزدهمین برنامه* ? *رادیو پنج دری*? شکرانه? ♪♩♪♩?️? ⏳زمان پخش: *چهارشنبه ٣٠ تیر ١٤٠٠ ✅ مجری: سرکار خانم افضلی ?در اول: تقویم تازه اجرای سرکار خانم زهرا ذکاوت ? در دوم: اجرای ادب آموز پرستش امامی ? در سوم: پیام رادیو پنج دری ? در چهارم: اجرای ادب آموز بهار مومن پور ?? در پنجم: هدیه ما به شما? ? *موسسه مشاعره و خلاقیت حدیث آرزومندی* ?

با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads