• 3 سال پیش

  • 66

  • 15:01

رادیو پنج دری برنامه دوازدهم

رادیو پنج دری
1
1
0

رادیو پنج دری برنامه دوازدهم

رادیو پنج دری
  • 15:01

  • 66

  • 3 سال پیش

توضیحات
دوازدهمین برنامه ? رادیو پنج دری? شروع تازه? ♪♩♪♩?️? ⏳زمان پخش: چهارشنبه ٢٢ اردیبهشت ١۴٠٠ ✅ مجری: سرکار خانم افضلی ?در اول: صدای شما ? در دوم: تقویم تازه سرکار خانم ذکاوت ? در سوم: پیام حدیث آرزو مندی برای شما ? در چهارم: داستانک اجرای سرکار خانم مستقیم ?? در پنجم: هدیه ما به شما?

با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads