• 3 سال پیش

  • 78

  • 14:55

دوباره دوستی ...

رادیو پنج دری
1
1
2

دوباره دوستی ...

رادیو پنج دری
  • 14:55

  • 78

  • 3 سال پیش

توضیحات
سیزدهمین برنامه ? رادیو پنج دری? دوباره دوستی? ♪♩♪♩?️? ⏳زمان پخش: چهارشنبه ١٢ خرداد ١۴٠٠ ساعت ١٩:٠٠ در شنوتو ✅ مجری: سرکار خانم افضلی ?در اول: تقویم تازه اجرای جناب آقای محمد کناره فرد ? در دوم: شعری زیبا از قیصر امین پور ? در سوم: پیام حدیث آرزو مندی برای شما ? در چهارم: اجرای ادب آموز بهار مؤمن پور ?? در پنجم: هدیه ما به شما? ? موسسه مشاعره و خلاقیت حدیث آرزومندی ?

با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads