• 2 سال پیش

  • 47

  • 14:31
  • 14:31

  • 47

  • 2 سال پیش

توضیحات
پانزدهمین برنامه ? رادیو پنج دری? رویا? ♪♩♪♩?️? ⏳زمان پخش: چهارشنبه ١۶تیر ١۴٠٠ ✅ مجری: سرکار خانم افضلی ?در اول: تقویم تازه اجرای سرکار خانم زهرا ذکاوت ? در دوم: تفال به دیوان حافظ ? در سوم: اجرای ادب آموز بهار مومن پور ? در چهارم: پیام رادیو پنج دری ?? در پنجم: هدیه ما به شما? ? موسسه مشاعره و خلاقیت حدیث آرزومندی ?

با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads