• 2 سال پیش

  • 218

  • 01:35

آس نوشت : احاطه

رادیو آس
0
0
0

آس نوشت : احاطه

رادیو آس
  • 01:35

  • 218

  • 2 سال پیش

توضیحات
آس نوشت نیاز من است به نوشتن درباره ی جامعه ام . نیازی مثل نفس کشیدن .

با صدای
آناهیتا آقاطاهر

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads