• 3 سال پیش

  • 435

  • 15:50

اپیزود چهارم : عشق عصر مدرن

رادیو آس
1
1
1

اپیزود چهارم : عشق عصر مدرن

رادیو آس
  • 15:50

  • 435

  • 3 سال پیش

توضیحات
در این اپیزود به سه گانه ی عاشقانه نادرابراهیمی نگاهی می اندازیم و تکه هایی از آنها بازخوانی می شود . دکتر هادی یگانه درباره نامه سی و چهارم نادرابراهیمی و بحث پذیرش تمایز در عشق صحبت می کند . من هم ( آناهیتا) درباره ی تغییر مفهوم عشق در عصر مدرن ( با توجه به چهل نامه کوتاه به همسرم ابراهیمی ) حرف می زنم . در این اپیزود بیشتر نادرابراهیمی با شما سخن می گوید .

با صدای
آناهیتا آقاطاهر
ساناز احسانی
هادی یگانه فرزند
محمد میرزازاده

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads