• 3 سال پیش

  • 199

  • 03:38

اپیزود صفر. معرفی

رادیو آس
10
10
1

اپیزود صفر. معرفی

رادیو آس
  • 03:38

  • 199

  • 3 سال پیش

توضیحات
این اپیزود پادکست ادبی رادیو آس را معرفی می کنم و درباره دوستانی که قراره با من همراه باشند توضیح مختصری میدهم .

با صدای
آناهیتا آقاطاهر

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads