• 2 سال پیش

  • 273

  • 02:30

آس نوشت : مونالیزا

رادیو آس
6
6
0

آس نوشت : مونالیزا

رادیو آس
  • 02:30

  • 273

  • 2 سال پیش

توضیحات
آس نوشت درک و دریافت من است از جهان پیرامونم زیبا یا نازیبا ... زندگی را هرکس از زاویه دید خودش روایت می کند

با صدای
آناهیتا آقاطاهر

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads