• 3 سال پیش

  • 7.8K

  • 22:45

جرعه 19● پایان پیش‌گفتار

پادکست می | Mey
3
توضیحات
جرعه نوزدهم: پایان پیش‌گفتار چرا به پادکست می گوش می‌دهید؟ چه نیازی ما را به پی‌جویی آرا و اندیشه‌های افرادی چون شوپنهاور مشتاق و محتاج می‌کند؟ با ارجاع به متن کتاب متعلقات و ملحقات این سوال را پاسخ داده‌ام و بعد به پاراگراف پایانی پیش‌گفتار رسیده‌ایم و سرانجام این جرعه با یک سوال مهم به پایان رسیده است. منابع استفاده‌شده: متعلقات و ملحقات صفحه 124 جهان همچون اراده و تصور صفحه 321 در باب حکمت زندگی صفحه 17 و 18 لینک در وب سایت مِی: https://mey.ir/episode-19 ● تقدیم از: حسام ایپکچی ◦ خُم اول: حکمت زندگی - آرتور شوپنهاور • تاریخ انتشار: 26 تیرماه ۱۴۰۰

با صدای
حسام ایپکچی
حسام ایپکچی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads