• 2 سال پیش

  • 76

  • 17:30

عشق، نرسیدن، شکست

دریای اشتباهات کوچک
1
1
0

عشق، نرسیدن، شکست

دریای اشتباهات کوچک
  • 17:30

  • 76

  • 2 سال پیش

توضیحات
قسمت نوزدهم پادکست دریای اشتباهات کوچک: عشق، نرسیدن، شکست

با صدای
حسین مهدوی‌کیا
مجتبی نصیبان
کیمیا قصری
الیاس قاسمی
امیررضا جعفرآبادی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads