• 3 سال پیش

  • 55

  • 13:13

تنهایی یا تنها شدن

دریای اشتباهات کوچک
3
3
0

تنهایی یا تنها شدن

دریای اشتباهات کوچک
  • 13:13

  • 55

  • 3 سال پیش

توضیحات
قسمت دوازدهم پادکست دریای اشتباهات کوچک: تنهایی یا تنها شدن

با صدای
حسین مهدوی‌کیا
مریم آهنگران
الیاس قاسمی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads