• 3 سال پیش

  • 30

  • 14:39

تقابل عشق و منطق

دریای اشتباهات کوچک
0
0
0

تقابل عشق و منطق

دریای اشتباهات کوچک
  • 14:39

  • 30

  • 3 سال پیش

توضیحات
قسمت دهم پادکست دریای اشتباهات کوچک: تقابل عشق و منطق

با صدای
حسین مهدوی‌کیا
مریم جعفری
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads