• 3 سال پیش

  • 89.4K

  • 33:29

سی و سوم: حا ضاد را

پادکست فارسی انسانک | Ensanak
12
12
0

سی و سوم: حا ضاد را

پادکست فارسی انسانک | Ensanak
  • 33:29

  • 89.4K

  • 3 سال پیش

توضیحات
داستان ِاین اپیزود پیرامون نامه‌ای است که حدود هشتاد و یک سال قبل نوشته شده. شما هم عادت دارید که سطرهایی از کتاب‌هایی که می‌خوانید را خط بکشید؟ اگر از این عادت‌ها دارید، قصه اپیزود سی و سوم پادکست انسانک برایتان نامأنوس نیست. کتابی را باز کردم و سطری از یک نامه را دیدم که سال‌ها قبل زیر آن خط کشیده‌ بودم و این سطر سرآغاز جوشش حرف‌هایی شد که در این اپیزود خواهید شنید. موسیقی استفاده‌شده در اپیزود: اینجا کسی است پنهان – هژیرمهرافروز برای مطرح کردن نظرات، سایت انسانک و کانال انسانک در خدمت شماست: t.me/ensanak www.ensanak.com

با صدای
حسام ایپکچی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads