• 3 سال پیش

  • 81

  • 08:36

مزایا و کاربردهای شخصیت شناسی انیاگرام ( قسمت چهاردهم)

آکادمیک NLP
1
توضیحات
♦️در این فایل با آخرین کاربرد فوق العاده انیاگرام، یعنی ارتباطات شغلی و افزایش بهره وری و استفاده از حداکثر ظرفیت ها در محیط کار، آشنا می شوید. لطفاً به دقت گوش فرمایید.

با صدای
مهدی عرب زاده مدرس nlp و شخصیت شناسی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads