• 3 سال پیش

  • 113

  • 12:39

خودشناسی (قسمت چهارم)

آکادمیک NLP
3
توضیحات
♦️ ظاهراً همچنان اصرار داریم که با صرف هزینه های فراوان و تعاملات بسیار و انجام امور گوناگون، به شادکامی واقعی برسیم، غافل از آنکه منبع شادمانی عمیق در درون خود ماست. ? کسی که خود واقعی اش را می شناسد، میداند که چگونه و در هر شرایطی احساس خوشبختی و شادمانی داشته باشد، حتی اگر هیچ کس دیگری حاضر نباشد تا با او وقت بگذراند. ✅ ضمن اینکه خودشناسی به ما کمک می کند تا رسالت و ماموریت واقعی خود در جهان هستی را بهتر بشناسیم و لذتی عمیق را در زندگی مان تجربه کنیم. مهندس مهدی عرب زاده ترینر NLP و شخصیت‌شناسی

با صدای
مهدی عرب زاده مدرس nlp و شخصیت شناسی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads