• 3 سال پیش

  • 71

  • 22:52

داروین (بخش چهارم)

ماه کست
2
2
0

داروین (بخش چهارم)

ماه کست
  • 22:52

  • 71

  • 3 سال پیش

توضیحات
در این اپیزود با داروین همراه میشیم در چاپ کتاب منشا انواع و اتفاقاتی که بعد از چاپ این کتاب برای داروین میوفته‌

با صدای
مهسا

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads